VOOR WIE?

particulieren, actiegroepen, bedrijven, promotoren en overheden

Zowel particulieren, actiecomités, bedrijven, promotoren als overheden kunnen bij ons terecht met hun probleem. Wij zijn een onafhankelijk advocatenkantoor dat kan optreden zowel voor als tegen een overheid.

samenwerking met andere advocaten(kantoren)

Ook opdrachten voor andere advocaten(kantoren) behoren tot onze praktijk. Heel wat advocaten doen beroep op onze diensten om een probleem, dat binnen onze specialisaties ligt, voor hun klant op te lossen.
Immers, net zoals wij ons niet zullen wagen in vakgebieden die niet de onze zijn, nodigen wij graag andere advocaten uit op ons beroep te doen indien zij met een probleem worden geconfronteerd dat behoort tot onze specialisaties. Wij zullen niet nalaten ook omgekeerd hetzelfde te doen.

andere professionelen

We richten onze diensten ook in grote mate op andere professionelen binnen onze vakgebieden, zoals onder meer notarissen, architecten, milieuconsultantsbureaus, milieucoördinatoren, landmeters, projectontwikkelaars en andere professionelen.

in-house opdrachten

Wij staan ook open voor beperkte in-house opdrachten in uw organisatie, overheid of bedrijf. Immers, het kan voorvallen dat u tijdelijk bijkomende juridische ondersteuning nodig heeft of een specialist zoekt om een welbepaald project te begeleiden en ondersteunen.

Als gespecialiseerd advocatenkantoor kunnen wij in dat geval mogelijk een oplossing bieden.

territoriaal geen beperkingen

Tenslotte zijn we territoriaal actief in het hele land. Onze dienstverlening kent geen territoriale grenzen.