Blog ┬╗ een bezwaar indienen wordt ook procedureel belangrijk

Gepost door Bram op 12 mei 2017 .

Wij zijn altijd al van mening geweest dat u uw grieven best zo snel als mogelijk deelt m.b.t. een vergunningsdossier, en dus, indien mogelijk, tijdens het openbaar onderzoek.

Echter, procedureel was dit niet noodzakelijk. Het al dan niet indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek belet u heden niet om nadien nog een administratief beroep, of juridisch beroep, in te stellen tegen een vergunningsbeslissing.

Dit staat evenwel op punt te gaan wijzigen.

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook ‘Codextrein’ genaamd) werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017. Deze Codextrein werd bij het Vlaams parlement ingediend op 4 mei 2017. Het ontwerp van decreet vind je hier.

In de vooropgestelde wijzigingen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat wie geen bezwaar indient, ook niet langer over het nodige belang zal kunnen beschikken om navolgend op te treden tegen een vergunningsbeslissing. Er zijn wel enkele uitzonderingen voorzien, maar het wordt aldus wel zaak om bij de les te zijn.

Waakzaamheid is geboden. Ook de aanplakkingsproblematiek zal in die context aan belang winnen.

Het is nu afwachten of deze wijzigingen ook het finale wijzigingsdecreet zullen halen.